Phúc Hải Event - Cung Cấp Lân Sư Rồng Tại Thành Phố Đà Nẵng Và Các Tỉnh Miền Trung.

Phúc Hải Event chuyên cung cấp đoàn lân, biểu diễn lân sư rồng nghệ thuật, cho thuê lân sư rồng, dịch vụ lân sư rồng chuyên nghiệp, cung cấp đoàn lân, biểu diễn múa lân, múa rồng, múa sư tử, múa trống lân sư rồng nghệ thuật.

Nhận Biểu diễn Nghệ Thuật múa Lân sư rồng, Trống Hội :
- Khai trương Showroom, Công ty, Cửa hàng, Tân gia ...

Có thể bạn quan tâm